Маркетинг консултации

  • Разработване на маркетингова стратегия
  • Изграждане план с ключови точки за развитие
  • Анализ на пазарна среда
  • Анализ на конкуренция
  • SWOT анализ
  • USP анализ
  • Определяне на бизнес KPIs

Marketise Me предлага разработване на маркетингова стратегия за позициониране на даден продукт или услуга на пазара.

Маркетинговата стратегия за позициониране на продукта/услугата има за цел да създаде уникално продуктово предложение, което да заеме доминиращо място в съзнанието на целевата група. Изготвяме, така наречениея SWOT анализ и определме силните и слабите страни на бранда ви, както и възможността за бъдещо развитие и опасностите, които се крият в лицето на вашите конкуренти и пазарна среда.

Заедно изграждаме план и стратегия за развитие, свързани с вашите фирмени цели и следим за изпълнението на всяка точка от него.