Имейл Кампании

Таргетиране на клиенти чрез имейл кампании.

  • Създаване на персонализирани кампании
  • Професионален дизайн на всеки имейл
  • Гарантирано и автоматизирано изпращане до хиляди потребители
  • Качествено съдържание, което ангажира
  • Ускоряване на цикъла на продажби
  • Информираност на всеки потребител с всички ваши новости
  • Поддръжка на интереса на съществуващи клиенти
  • Придобиване на нови клиенти
  • Изцяло спазване на ОРЗД / GDPR

Изработка на имейли, които мотивират хората да купуват фирмените продукти и услуги. Ангажиращи имейли, които ви помогнат да постигнете целите си. Също така създаване на „последователни кампании“ или поредици за автоматизация на имейли, за да изпращате систематично поток от имейли към вашите маркетингови клиенти. Крайната цел е ускоряване на цикъла си на продажби.